Yayınlar

2019

Zeitgeist (2019)., ÜLNER Nihat, ZENGİN Erkan, YILMAZ Onur, ŞAHİN Sedat, Peter Lang Yayınları, Almanca (Bilimsel Kitap).

Mecburiyet- Stefan Zweig (2019)., ZENGİN Erkan, Venedik Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Amok Koşucusu- Stefan Zweig (2019)., YILMAZ Onur, Venedik Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Bir Çöküşün Öyküsü- Stefan Zweig (2019)., ER Mutlu, Venedik Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

 

2018

Korsanın Oğlu (2018)., SAĞLAM Musa Yaşar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

KİKO (2018)., SAĞLAM Musa Yaşar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Alicia Şehre Gidiyor (2018)., SAĞLAM Musa Yaşar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Daşenka (2018)., SAĞLAM Musa Yaşar, SEZER Özgül, Altiva Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Türkiye’de Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri (2018)., KULA Onur Bilge,  Tekin, Editör:Ayşegül Çakan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 392, ISBN:978-9944-61-234-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4555313)

Doğu’dan Batı’ya Aydınlanma (2018)., KULA Onur Bilge,  Tekin, Basım sayısı:1, ISBN:978-9944-61-233-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4555300)

Über-setzen - [Re]-Konstruktionen im Translations-prozess (2018)., SAĞLAM Musa Yaşar, HERTSCH Max Florian, ER Mutlu, Kovac Verlag, Editör: Sağlam Musa Yaşar, Hertsch Max Florian, Er Mutlu, Basım Sayısı:1, ISBN: 978-3-8300-9823-2, Almanca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4276690)

 

2017

Faust (2017)., SAĞLAM Musa Yaşar, GÖK Ömer (Bahtiyar çevirisinin Osmanlıca’dan aktarımı) Darüttıba Yayınevi, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Zülfü Livaneli Kitabı- Hegel, Thomas Mann ve Adorno Açısından Bir İrdeleme (2017)., KULA Onur Bilge,  Doğan Egmont Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 349, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3917434)

Mekan - Toplumbilim, Mimarlık ve Yazınbilimde Mekan Araştırmaları, Bölüm adı:(Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Yönetmenlerin Filmlerindeki Göçmen - Mekan İlişkisi) (2017)., ZENGİN Erkan,  Detay Yayıncılık, Editör: Erkan Zengin, Sedat Şahin, Onur Yılmaz, Nihat Ülner, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, ISBN:978-605-2323-44-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3820999)

Deutsche im Kaukasus. Zusammengefasste überarbeitete Neuauflage der Triologie vom Kaukasus nach Kasachstan von Edgar Reitenbach mit einem Addendum zu den Deutschen in Kars. (2017)., HERTSCH Max Florian, ER Mutlu, Kovac Verlag, Editör: Hertsch Max Florian, Er Mutlu, Basım Sayısı: 1, ISBN: 978-3-8300-8787-8, Almanca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2991739)

 

2016

Yazınsal Yapıt ve Ahmet Ümt Nasıl Okunabilir (2016)., KULA Onur Bilge,  Everest yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 401, ISBN:9786051850245, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3261783)

Toplumsal Cinsiyet Penceresinden Türk Alman Sinemasına Bakış (2016)., ZENGİN Erkan,  Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 148, ISBN:978-605-9189-67-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2696764)

ELEMENTE DES ÜBERSETZENS Verdeutlichung des Übersetzungsprozesses durch theoretische differenzierte Ausgangspunkte und Schwierigkeitenim deutsch türkischen Ӓquivalenz (2016)., EKTİ Meltem, Hacettepe, Editör: Meltem Ekti, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 81, ISBN: 978-975-491-420-7, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1975872)

Eine semiotische Analyse der Kriegsplakate Solidarität Kriegsanleihe und Symbolismus im Zweiten Weltkrieg (2016)., ER Mutlu, Bizim Büro Yayınevi, Basım Sayısı: 1, ISBN: 9789754914177, Almanca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1913303)

 

2015

Avrupalılık  Nedir  Türkiye Ne Kadar Avrupalıdır (2015)., KULA Onur Bilge,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 741, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2262204)

Mimarlığın Dört Öğesi (2015)., ÜLNER Nihat, Janus Yayınevi, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Mimarlık Psikolojinde Öndeyişler (2015)., ÜLNER Nihat, Janus Yayınevi, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Alman Siyasal Tarihi (2015)., ŞAHİN Sedat,  Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Editör:-, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 183, ISBN:978-975-491-418-4, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2147762)

 

2014

Edebî Çeviri ve Eleştirisi 1(2014)., SAĞLAM Musa Yaşar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Paule Glück – Öykülerle 20. Yüzyıl (2014)., SAĞLAM Musa Yaşar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı).

Brecht  Lukacs  Bloch  Sanat ve Edebiyat (2014)., KULA Onur Bilge,  İş Kültür Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1970588)

Mimarlık Nedir? (2014)., ÜLNER Nihat, Janus Yayınevi, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Göstergebilim ve Tarihsel Gelişimi  Semiyotik  Semiyoloji (2014)., ŞAHİN Sedat,  Hacettepe Üniversitesi Yayınları , Editör:-, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 63, ISBN:978-975-491-369-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1426707)

 

2013

Marx Benjamin Adorno  Sanat ve Edebiyat (2013)., KULA Onur Bilge,  İş Kültür Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145930)

Rainer Maria Rilke’nin Duino Ağıtları: Ötekinin İzlekler (2013)., ÜLNER Nihat, Sonçağ Yayınları, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Faust I (2013)., ÜLNER Nihat, Kolektif Yayıncılık, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Textentwicklung Eine Einführung in den deutschen Textaufbau für Studierende an Türkischen Universitäten im Fachbereich Germanistik (2013)., HERTSCH Max Florian, Hacettepe, Basım Sayısı:1, ISBN: 9789754913545, Almanca (Ders Kitabı), (Yayın No: 603075)

Venedigte Ölüm (2013)., EKTİ Meltem, ER Mutlu, Tidem, Basım Sayısı: 1, Türkçe (Kitap Çevirisi), (Yayın No: 551235)

 

2012

Kant Schiller Heidegger Estetik ve Edebiyat (2012)., KULA Onur Bilge,  İş-Kültür Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145897)

Dil Felsefesi  Edebiyat Kuramı I II (2012)., KULA Onur Bilge,  İş-Kültür Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145907)

Almanya da Türk Kültürü  Çok Kültürlülük  Kültürlerarası Eğitim (2012)., KULA Onur Bilge,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 380, ISBN:978-605-399-252-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145915)

 

2011

Eski Türk Mitolojisi (2011)., SAĞLAM Musa Yaşar, BilgeSu Yayınevi (2 Baskı), Türkçe (Kitap Çevirisi)

Batı Edebiyatında Oryantalizm I (2011)., KULA Onur Bilge,  İş-Kültür Yayınları, Editör:devrim yalkut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 712, ISBN:978-605-360-226-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145887)

 

2011

Eski Türk Mitolojisi (2011)., SAĞLAM Musa Yaşar, BilgeSu Yayınevi (2 Baskı), Türkçe (Kitap Çevirisi)

Batı Edebiyatında Oryantalizm I (2011)., KULA Onur Bilge,  İş-Kültür Yayınları, Editör:devrim yalkut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 712, ISBN:978-605-360-226-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145887)

 

2010

Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi (2010)., KULA Onur Bilge,  İş-Kültür Yayınları, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145870)

Aydınlanmanın Diyalektiği (2010)., ÜLNER NİHAT, Kabalcı, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Antigone (2010)., SOMAN-ÇELİK Türkan, Avalon, ISBN: 3-938570-07-5, Almanca (Çeviri Kitabı)

 

2009

Marksist İdeoloji ve Edebiyat (2009)., KULA ONUR BİLGE,  Kanguru , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145847)

Die ethischen Werte in Sophokles’, Bertolt Brecht und Kemal Demirels Antigone (2009)., SOMAN-ÇELİK Türkan, Avalon, ISBN: 978-3-938570-06-73, Almanca (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 314821082)

 

2008

Kant Estetiği ve Yazın Kuramı (2008)., KULA Onur Bilge,  Doruk , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145835)

 

2007

Genç Werther’in Acıları (2007)., ÜLNER Nihat, Can Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı)

Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi (2007)., ÜLNER Nihat, İletişim Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı)

 

2006

Avrupa Kimliği ve Türkiye (2006)., KULA Onur Bilge,  Büke , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145817)

 

 

2004

ATASÖZLERİ – Kaybolan Kültür Mirasımız (2004)., SAĞLAM Musa Yaşar, Ürün Yayınları, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Türkiye deki Siyasal Partilerin Avrupa Politikaları (2004)., KULA Onur Bilge,  Sodev , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145801)

 

2002

Mucizeler Adasına Yolculuk (2002)., SAĞLAM Musa Yaşar – SAĞLAM  Fatma TÜBİTAK - Popüler Bilim Kitapları (12 Baskı), Türkçe (Kitap Çevirisi)

Batı Düşününde Türk ve İslam İmgesi (2002)., KULA Onur Bilge,  Büke yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145784)

Çoğulcu Düşünce Karşıt Kültür  Anadolu Kültüründe Çoğulcu Düşüncenin Kökleri (2002)., KULA Onur Bilge,  Büke Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145767)

 

2001

Paris’e Giderken(2001)., SAĞLAM Musa Yaşar, Ayraç Yayınevi, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Altern in Fremden Kulturen (2001)., KULA Onur Bilge,  Hildesheim / Göttingen Fachhochschule , Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145620)

 

2000

Çingene Mitolojisi (2000)., SAĞLAM Musa Yaşar, Ayraç Yayınevi, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Kafkas Halkları Mitolojisi (2000)., SAĞLAM Musa Yaşar, Ayraç Yayınevi, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Almanya daki Siyasal Partilerin Avrupa ve Göçmen Politikaları (2000)., KULA Onur Bilge,  İstanbul , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145748)

 

1999

Almanya da Sosyal Demokrat Yeşil Koalisyonu (1999)., KULA Onur Bilge,  SODEV, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145732)

Siyasallığın İcadı (1999)., ÜLNER Nihat, İletişim Yayınları, Türkçe (Çeviri Kitabı)

 

1998

Doktorlar, Kediler, Kırlangıçlar ve Serçeler (1998)., SAĞLAM Musa Yaşar, Gündoğan Yayınları, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Ortaca’dan Gelen Balon (1998).,SAĞLAM Musa Yaşar, Gündoğan Yayınları, Türkçe (Kitap Çevirisi)

Durch die interne Migration in der Türkei im Alltagsleben der Familien ausgelöste Veränderungen und ihre Rolle in der Bildung  insbesondere in Vorschulerziehung (1998)., KULA Onur Bilge,  Eğitim-Dil-Göç, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145593)

 

1997

Alman Kültüründe Türk İmgesi III (1997)., KULA Onur Bilge, Gündoğan, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145699)

 

1995

Bir Taşra Savcısının Günlüğü (1995)., SAĞLAM Musa Yaşar, Belge Yayınları: 232, Türkçe (Kitap Çevirisi), ISBN 9753445030

 

1993

Alman Kültüründe Türk İmgesi II (1993)., KULA Onur Bilge,  Gündoğan, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145685)

Aziz Nesin im Gespräch (1993)., KULA Onur Bilge,  Brücke, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145560)

 

1992

Demokratikleşme Süreci ve Eleştirel Kültür Bilinci (1992)., KULA Onur Bilge,  Gündoğan, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145720)

 

1990

Remiration im Spiegel der Betroffenen (1990)., KULA Onur Bilge,  Attikon Verlag, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145534)

 

1988

Länder und Kulturen der Migranten (1988)., KULA Onur Bilge,  Pädagogischer V, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145512)

 

1987

Pädagogik als interkultureller Prozess (1987)., KULA Onur Bilge,  Migro, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145478)

 

1986

Türkische Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen Pädagogik (1986)., KULA Onur Bilge,  Die Brücke, Almanca(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 145638)